รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ในเขตจังหวัดภาคอีสาน หรือจังหวัดอื่นทั่วประเทศ พร้อมบริการขอเลขหมาย อ.ย ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จโครงการ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษา ด้านการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่มตาม แบบโรงงานน้ําดื่มขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

โรงงานผลิตน้ําดื่ม ลงทุนเท่าไหร่

ในการลงทุนทำธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด จะขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า  เนื่องจากขนาดของ เครื่องผลิตน้ำดื่มมีขนาดราคา ไม่เท่ากัน รวมถึงขนาดของอาคารโรงเรือนผลิตน้ำดื่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่น ขวด ถัง  และควรมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นที่จำเป็นมากเช่นกัน

โรงงาน ผลิต น้ำ ดื่ม ขนาด เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบโรงเรือนหรือ ผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม  โดยผู้เชียวชาญที่มีความรู้   และภายในโรงเรือนจะต้องประกอบไปด้วยห้องต่างๆ แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก-ล้างภายใน ห้องสต็อกขวดเปล่า รวมถึงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรือน เป็นต้น ด้วยเหตุผลนี้   ทางบริษัทจึงมีการติดตามงานลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากการออกแบบภายในที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน อย. นั้น จะส่งผลเสียต่อลูกค้าเอง นั่นคือ การทุบอาคาร รื้อถอน กั้นเพิ่ม หรือต่อเติม ซึ่งกรณีเหล่านี้ จะทำให้ลูกค้ามีค่าใช่จ่ายและเสียเวลาที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย กรณีที่ผู้ประกอบการท่านใดมีอาคารเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเพื่อต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ทางเราก็พร้อมลงพื้นที่ไปออกแบบอาคารให้พร้อมแบบแปลนโรงงาานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น เครื่อง ผลิต น้ำดื่ม หรือขนาดใหญ่  การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กลงทุนเท่าไหร่ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา และ มีโรงงานผลิตน้ำดื่มตัวอย่างให้ลูกค้าได้ศึกษาและดูงานที่โรงงานของเราโดยตรง

บริการของเรา

** ลงพื้นที่หน้างาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/โรงเรือน แก่ลูกค้า **

** เรามีแบบแปลนอาคารที่ผ่านมาตราฐานสาธาฯ ให้ลูกค้าได้เลือกก่อนการตัดสินใจก่อสร้าง

** สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างหากมีอาคารเก่าหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถลงไปออกแบบแปลนอาคารให้ลูกค้าได้ **

** เราช่วยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการให้คำปรึกษาในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร และการวางจุดไฟต่างๆ เพื่อลงเครื่องจักร

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด  ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม  84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02-009-1978 02-005-1709  097-440-4646

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WC_Widget_Products”]
[siteorigin_widget class=”WC_Widget_Products”]
[siteorigin_widget class=”WC_Widget_Products”]
[siteorigin_widget class=”WC_Widget_Products”]