รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

บริษัท ติด ตั้ง เครื่อง ทำ น้ำ ดื่ม

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ในเขตจังหวัดภาคอีสาน หรือจังหวัดอื่นทั่วประเทศ พร้อมบริการขอเลขหมาย อ.ย ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จโครงการ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษา ด้านการก่อสร้างโรงเรือนน้ำดื่มตาม แบบ โรงงาน น้ํา ดื่ม ขนาด เล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

โรงงานผลิตน้ําดื่ม ลงทุนเท่าไหร่

ในการลงทุนทำธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด จะขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า  เนื่องจากขนาดของ เครื่องผลิตน้ำดื่มมีขนาดราคา ไม่เท่ากัน รวมถึงขนาดของอาคารโรงเรือนผลิตน้ำดื่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่น ขวด ถัง  และควรมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นที่จำเป็นมากเช่นกัน

โรงงาน ผลิต น้ำ ดื่ม ขนาด เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบโรงเรือนหรือ ผังโรงงานผลิตน้ำดื่ม  โดยผู้เชียวชาญที่มีความรู้   และภายในโรงเรือนจะต้องประกอบไปด้วยห้องต่างๆ แบ่งแยกไว้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องบรรจุ ห้องเครื่อง ห้องล้างภายนอก-ล้างภายใน ห้องสต็อกขวดเปล่า รวมถึงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรือน เป็นต้น ด้วยเหตุผลนี้   ทางบริษัทจึงมีการติดตามงานลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากการออกแบบภายในที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน อย. นั้น จะส่งผลเสียต่อลูกค้าเอง นั่นคือ การทุบอาคาร รื้อถอน กั้นเพิ่ม หรือต่อเติม ซึ่งกรณีเหล่านี้ จะทำให้ลูกค้ามีค่าใช่จ่ายและเสียเวลาที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย กรณีที่ผู้ประกอบการท่านใดมีอาคารเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเพื่อต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ทางเราก็พร้อมลงพื้นที่ไปออกแบบอาคารให้พร้อมแบบแปลนโรงงาานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น เครื่อง ผลิต น้ำดื่ม หรือขนาดใหญ่  การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กลงทุนเท่าไหร่ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา และ มีโรงงานผลิตน้ำดื่มตัวอย่างให้ลูกค้าได้ศึกษาและดูงานที่โรงงานของเราโดยตรง

บริการของเรา

** ลงพื้นที่หน้างาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/โรงเรือน แก่ลูกค้า **

** เรามีแบบแปลนอาคารที่ผ่านมาตราฐานสาธาฯ ให้ลูกค้าได้เลือกก่อนการตัดสินใจก่อสร้าง

** สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างหากมีอาคารเก่าหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถลงไปออกแบบแปลนอาคารให้ลูกค้าได้ **

** เราช่วยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการให้คำปรึกษาในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร และการวางจุดไฟต่างๆ เพื่อลงเครื่องจักร

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค จำกัด  ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม  84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02-009-1978 02-005-1709  097-440-4646

เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก
เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม 20 ลิตร
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม 20 ลิตร
ราคาถังกรองน้ําบาดาล
ราคาถังกรองน้ําบาดาล
ถังกรองสแตนเลส 60 นิ้ว
ถังกรองสแตนเลส 60 นิ้ว
เครื่องล้างถังภายนอก
เครื่องล้างถังภายนอก
เครื่องล้างถังภายใน
เครื่องล้างถังภายใน
เครื่องบรรจุน้ำถ้วย
เครื่องบรรจุน้ำถ้วย
เครื่องบรรจุ 6 หัว
เครื่องบรรจุ 6 หัว
เครื่องล้างถังภายในเอนปั่น
เครื่องล้างถังภายในเอนปั่น
เครื่องล้างขวด 20 หัว
เครื่องล้างขวด 20 หัว
เครื่องล้างไส้กรองเมมเบรน
เครื่องล้างไส้กรองเมมเบรน
สารกรองน้ำ
สารกรองน้ำ

Login